Klasická homeopatie

Homeopatická terapie vlastní krví

Homeopatická terapie vlastní krví není shodná s terapií vlastní krví u sportovců. Jak je všeobecně známo, tak se pro zvýšení výkonnosti sportovců podává předem odebraná jejich krev, kterou jim pak injekčně aplikují zpětně do organizmu přes cévní systém.


Je důležité hned na začátku podotknout, že většina článku pojednávajících na internetu „o homeopatické terapii vlastní krví“ (německy: potenzierte Eigenblutbehandlung) nemají spojitost s následujícím postupem. Ty pojednávají o terapií vlastní krví u sportovců (krev se odebere ze žíly a později se aplikuje do svalu – neupravená nebo něčím upravená) nebo o kombinovaném způsobu, kdy se do krve přimíchají homeopatické léky a pak se zpětně aplikují do pacienta – většinou v injekci, infuzi nebo orálně. V nespočetných poznámkách sotva najdete zmínku o terapií vlastní krví, která by byla vyrobená čistě dle homeopatických principů klasické homeopatie, jak bude zde poukázáno.

Anacardium orientale (Inspirující homeopatie)

Dr. Tinus Smits rozšířil na sklonku svého života svou Materii Mediku Inspirující homeopatie o další dva léky: Hydrogén a Anacardium orientale. Inspirující homeopatie si dala za úkol léčit univerzální úrovně, které najdeme u každé lidské bytosti; jsou určitými částmi procesu, kterým musí každý člověk v určitém momentu svého vývoje projít, aby se znovu spojil se svým centrem. Jsou vyjádřením cesty ke svému Já. Inspirující homeopatie pomáhá pacientovi uvědomit si, že se otáčí kolem vlastního centra v kruhových pohybech, přičemž opakuje stále stejnou zkušenost. Toto uvědomění je pak katalyzátorem procesu řešení vnitřních problémů a napomůže člověku stát se více sám sebou. Inspirující znamená také vdechující a připomíná nám tak první akt v našem fyzickém životě, který musíme vykonat po svém narození a který je současně aktem přijetí našeho fyzického stavu a potvrzením ochoty učit se na tomto světě prostřednictvím zkušeností. Konečně inspirující znamená také obdařený vnitřním Já a spojený s vesmírem, v harmonii s celkem. Inspirující homeopatie je proto užitečným nástrojem duchovního růstu. Vyžaduje však zvláštní přístup, a to jak od homeopata, tak i od pacienta. Zdraví nemůže být chápáno jako něco ustáleného a strnulého, ale jako dynamický stav. Ztráta rovnováhy je výzvou k řešení vnitřních skrytých problémů, vede nás k hlubšímu porozumění smyslu života a života obecně a snaha o její opětovné nastolení pomáhá dosáhnout vyšší energetické úrovně.

Homeopatie a prostata

Předstojná žláza (latinsky: prostata) je přídatná pohlavní žláza, jejíž sekret je součástí ejakulátu a zvyšuje životaschopnost spermií. Prostata zdravého muže je velká asi jako vlašský ořech, váží zhruba 20 gramů, a je umístěna pod močovým měchýřem a jako prstenec obkružuje močovou trubici. Je vklíněná do prostoru mezi stydkou kostí a konečníkem – faktu, že se dotýká stěny konečníku a je tak poměrně snadno dostupná, se využívá jak při rektálním vyšetření prostaty. Prostata je svalově-žláznatý orgán, tvořený 30–50 tuboalveolárními žlázkami, obklopenými hladkou svalovinou a vazivovým stromatem. Vývody žlázek ústí kolem semenného hrbolku do močové trubice. Na povrchu je krytá vazivovou kapsulou, která je opředená sítí cév a nervů.

Homeopatie a dna

Dna, odborně arthritis urica (v některých pramenech arthritis uratica), též zvaná pakostnice či podagra, je metabolické onemocnění, porucha odbourávání purinů, které se vyznačuje nadměrnou produkcí kyseliny močové. V důsledku vysoké koncentrace kyseliny močové v krvi dochází ke krystalizaci této látky v kloubech i jiných tkáních. Častými místy vzniku takzvaných dnavých tofů jsou klouby palce (zejména nohou), ušní lalůček, méně často například ramenní kloub, případně další klouby. Toto se projevuje hlavně prudkými a bolestivými záchvaty zánětu kloubů (dnavé záchvaty). Může též vést k tvorbě močových kamenů.

 

Léčba se soustřeďuje na potlačení metabolismu purinů na urát, konkrétně na inhibici enzymu xantinoxidázy. Lék, známý pod názvem Milurit, chemicky allopurinol, svou výraznou afinitou k tomuto enzymu blokuje tvorbu nežádoucích purinů. Běžná dávka je 1-3 tablety (100mg) denně. V léčbě, hlavně akutních záchvatů dny, se dále využívá alkaloid z ocůnu jesenního kolchicin. Rovněž se využíval v diagnostice tohoto onemocnění - pokud se při léčbě (např.: po 1mg dražé každé 1-2 hodiny do odeznění obtíží nebo objevení se nežádoucích účinků do maximální celkové dávky 12mg pro dospělého člověka /max. denní dávka 8mg/) objeví dříve nežádoucí účinky nežli úleva od bolesti, nejde o dnu. Nežádoucí účinky jsou profuzní průjmy, někdy i s krví trvající při této dávce asi dva dny. Problémem je, že terapeutické rozpětí kolchicinu je dosti malé, smrtelná dávka je méně nežli dvojnásobná uvedené maximální dávce.

Homeopatické léky na léčbu deprese

Když se člověk cítí v depresi, je to něco, co vyžaduje pozornost. Příliš mnoho stresu může být těžko zvladatelné a důležité pocity mohou být potlačeny nebo obráceny dovnitř. Velká ztráta nebo žal vyžadují čas a emocionální podporu pro skutečné zotavení, dokonce i nahromadění menších stresů (zklamání, neúspěchy, problémy ve vztazích nebo problémy související s prací), mohou přispět k depresi. Nesprávná životospráva, alergie a přecitlivělost, hormonální nerovnováha nebo biochemické podmínky mohou být rovněž příčinou. Osoba procházející obdobím mírného smutku nebo deprese může najít úlevu pomocí homeopatie. Pod vedením zkušeného homeopata je často důležité vybrat lék, který se hodí nejlépe na danou situaci. Každá osoba, s hlubokou, dlouhotrvající nebo opakující se depresí, by měla vyhledat péči profesionála na duševní zdraví.

Více článků...

Strana 1 z 6

Začátek
Předchozí
1
LED televízory