Tkáňové soli

Léčba obezity Schüsslerovými solemi

Nejdůležitější úlohou tkáně je distribuce a skladování živin v organizmu, proto jí musíme přisoudit velkou důležitost i při obezitě, vždyť hraje mimořádnou roli nejen v příjmu jednotlivých živin, ale i při vyloučení jejich zplodin (odpadních látek). Dlouhá léta moderní lékařská věda nevěnovala zvláštní důležitost tkáním – mysleli si totiž, že její úlohou je propojení jednotlivých orgánů (jater, střev, ledvin, žaludku atd.) a jejich soudržnost. Dnes však už víme o těchto věcech více, avšak musím každému připomenout, že už v polovině 19. století byl někdo, kdo v této oblasti věděl více a obeznámil s těmito poznatky veřejnost: dr. Wilhelm Heinrich Schüssler.

Seznam tkáňových solí

"Schüsslerův systém tkáňových solí je a není homeopatie. Řekli bychom nehomeopatická homeopatie. Nehomeopatická proto, že nevychází ze základního homeopatického zákona "léčit podobné podobným", nýbrž předepisuje na podkladě fyziologicko-chemických dějů v těle. S homeopatií má tato metoda společné to, že používá nikoliv mateřské tinktury, ale potencované léky. O biochemických solích se dodnes vydávají stále další a další knihy, což svědčí o tom, že je to metoda účinná, prověřená jedním a půl staletími své existence, a že je dobré ji, jako doplňkovou, znát.

LED televízory