Homeopatická terapie

Možnosti homeopatie při první pomoci?

První pomoc v homeopatii je dost účinná, více než by si kdo myslel. Je jedno, o jaké se jedná stavy, jako pomocný prostředek můžeme podat homeopatický lék, než dojde k lékařskému ošetření. Homeopatika fungují při všech úrazech, traumatech a jejich účinek je velmi jemný a efektivní. Výhodou homeopatických léků je jejich snadné užití i děti je užijí bez problémů, další plusem je jejich rychlý účinek. Vždy podávejte najednou jenom jeden homeopatický lék a jenom tolik dávek než ustoupí obtíže (do úlevy). Můžete podat potence C6, C30 a C 200, potenci C6 můžete podávat častěji po delší dobu, potenci C 30 můžete podat častěji, akutně každou čtvrtou až šestou hodinu (3-9x), jinak 2-3x, potenci C 200 můžete podat maximálně 2x.

Jak vypadá homeopatický dotazník?

Existuje více dotazníků používaných při homeopatickém vyšetření, někdy má každá škola svůj dotazník. Tu je jeden vzor homeopatického dotazníku:

Nynější onemocnění nebo potíže :
1. Jaké máte nyní potíže ?
2. Od kdy trvají ?
3. Byl(a) jste s nimi již na vyšetření u odborného lékaře ? S jakým výsledkem ? (Výsledky, prosím, přineste s sebou.)

Na co se ptá homeopat pro zjištění indikovaného léku?

Při vyšetření je nejdůležitějších prvních pět minut, když přijde pacient a co řekne! Pozorování pacienta: jeho vzhled, mimika, gesta, pohyby, vyjadřování, najít v nich nějakou zvláštnost, jedinečnost. Co by měl říct po příchodu ke mně?

1) Vaše současné potíže? Významnější i zcela bezvýznamné? Fyzické i psychické? Vyhněte se uvadění lékařských termínů. Popisujte vlastní pozorování a vjemy vlastními slovy?
2) Můžete přesně určit začátek jednotlivých potíží? Denní dobu? Roční dobu? Vaše tehdejší psychické rozpoložení? Fyzické okolnosti? Sociální okolnosti, potíže po porodu, po vstupu do manželství, významné etapy života?
3) Vaše zdravotní historie od narození? Uveďte, zda byly některé nemoci opakované?Rodinná anamnéza?

Co je to homeopatie?

Pojem homeopatie vznikl sloučením dvou slov ze starořečtiny a to ze slova homeo – tj. stejný či podobný a pathos – tj. nemoc, utrpení. Tím vlastně je dán vlastním názvem této terapie i její princip, to znamená na, čem je založená. Základním zákonem homeopatie je zákon podobnosti, nemoc může být vyléčená podobnou nemoci. Čím je podobnost choroby větší, tím je vyléčení intenzivnější a efektivnější. Léčí prostředky, které působí podobně, homeopatické léky jsou schopny působit na tyto stavy podle tzv. provingů, což jsou zkoušky léků. Tyto zkoušky se dělají na relativně zdravých lidech, kterým je podán homeopatický lék a každý ze zkoušejících si zapisuje jeho účinky po určitou dobu. Z těchto poznámek vzniká Materie medika, to je dílo ve kterém jsou popsány účinky homeopatických léků, jaké vyvolaly symptomy, na jaké choroby měly nějaký účinek atd. Říkáme těmto popisům léků: že jsou to „obrazy léků“. Dalším důležitým pomocníkem homeopatické praxe je Repertorium, je to vlastně jakýsi rejstřík symptomů a léků, s vyznačením intenzity daného léku. Slouží k tzv. „repertorizaci“ případu, tj. k nalezení léku, který je nejvíce podoben stavu pacienta.

Co znamená klasická homeopatie?

Klasická homeopatie označuje homeopatií, která se drží tradice a školy prvních učitelů homeopatie jako byl dr. Samuel Hahnemann a James Tyler Kent. Klasická homeopatie se může dělit i na více směrů, ale hlavní jsou učení starých mistrů.

Více článků...

Strana 1 z 2

Začátek
Předchozí
1
LED televízory