Anacardium orientale (Inspirující homeopatie)

Dr. Tinus Smits rozšířil na sklonku svého života svou Materii Mediku Inspirující homeopatie o další dva léky: Hydrogén a Anacardium orientale. Inspirující homeopatie si dala za úkol léčit univerzální úrovně, které najdeme u každé lidské bytosti; jsou určitými částmi procesu, kterým musí každý člověk v určitém momentu svého vývoje projít, aby se znovu spojil se svým centrem. Jsou vyjádřením cesty ke svému Já. Inspirující homeopatie pomáhá pacientovi uvědomit si, že se otáčí kolem vlastního centra v kruhových pohybech, přičemž opakuje stále stejnou zkušenost. Toto uvědomění je pak katalyzátorem procesu řešení vnitřních problémů a napomůže člověku stát se více sám sebou. Inspirující znamená také vdechující a připomíná nám tak první akt v našem fyzickém životě, který musíme vykonat po svém narození a který je současně aktem přijetí našeho fyzického stavu a potvrzením ochoty učit se na tomto světě prostřednictvím zkušeností. Konečně inspirující znamená také obdařený vnitřním Já a spojený s vesmírem, v harmonii s celkem. Inspirující homeopatie je proto užitečným nástrojem duchovního růstu. Vyžaduje však zvláštní přístup, a to jak od homeopata, tak i od pacienta. Zdraví nemůže být chápáno jako něco ustáleného a strnulého, ale jako dynamický stav. Ztráta rovnováhy je výzvou k řešení vnitřních skrytých problémů, vede nás k hlubšímu porozumění smyslu života a života obecně a snaha o její opětovné nastolení pomáhá dosáhnout vyšší energetické úrovně.Úvod
Anacardium je lék, který je ještě částečně chápan, jako mnoho prostředků v naší materií medice. Začal jsem chápat tento lék ve větší míře a hlubším způsobem, když jsem ho začal používat jako lék speciální vrstvy v pojetí Inspirující homeopatie. Postupně se stal vzácným lékem na problémy duality, když se v člověku objeví protichůdné energie. Nejen tehdy, když pacient má silný dojem, jak všichni víme: že jsou rozdvojení, mají dvě osobnosti, bojující mezi dobrem a zlem, ale i když tam je velký rozpor mezi dvěma různými stavy v jedné osobě, např. pokud je pacient ve stavu velké radosti, která se střídá s hlubokým smutkem. V takových případech pacient používá snadno výraz, kterým se cítí natolik odlišně, že je to jako kdyby se v něm projevovaly dvě osoby současně. Tento léčivý prostředek může léčit dvě protikladné části v jedné osobě. I když je člověk v situaci, že nemůže žít podle své vlastní vůle, že jeho vlastní vůle je nahrazena nějakým způsobem vůlí někoho jiného, může být Anacardium lékem. To se může stát, když jsou rodiče velmi vážní, což je situace, která může vést ke stavu Carcinosinum, ale také v manželství nebo v práci. V takových situacích vnější vůle druhé osoby se jakoby zvnitřní (přijme ji za vlastní) a stane se jakoby jeho druhou vůlí, která je také aktivní, i když jiná osoba neexistuje nebo je dokonce mrtvá. To může být velmi jemné a je to známo v naší materie medice symptomy: jako by byl posedlý, jako by měl dvě vůle nebo jako kdyby mu ďábel seděl na rameni.

Příklad 1: Jednou jsem úspěšně předepsal tento lék pro mladou dámu, která tolik trpěla výkyvy nálad, že řekla: Je to, jako kdybych byla jiným člověkem s jiným charakterem, když mám změny nálad. Ona se může cítit velmi aktivní a kreativní, ale pak je najednou depresivní, uplakaná, unavená a chce útěchu. Když je v depresi, tak může být velmi zlomyslná, a když je z této situace opět sama sebou, tak se omlouvá za to, co řekla. Má vždy plnou hlavu, jako by mluvila sama pro sebe, jako kdyby se hádala sama se sebou. Tady můžeme vidět opět téma „rozdvojení“ v její osobnosti. Ve věku 18 let měla zánět mozkových blan a užívala antikoncepční pilulky už od svých 12. let. Když jí byly dva roky, tak mívala záchvaty vzteku, který zadržovala, ale kromě toho se její život zdá být bez větších problémů. Má silnou touhu mít děti a má teď 20 let. Anacardium orientale 200K každé dva týdny vyřešilo úplně její problémy. Její mysl se uklidnila a bitva v hlavě zmizela. Cítila se velmi klidná a změny nálad zmizely úplně.

Příklad 2: 44 letá paní, matka dvou dětí, staré devět a sedm let, pracující v klenotnictví svého manžela. Poslal ji ke mně psychoterapeut, se kterým jsem pravidelně spolupracoval. Trpí hlubokým napětím, zhoršuje se křikem na ulici nebo hlukem od sousedů. Lidé kolem ní ji také způsobují tenzi. Její otec byl alkoholik a hrozně týral její matku. Oba její rodiče měli další otevřené manželské vztahy. Byla tam trvalá hrozba rozvodu a sotva věděla, kdo je její otec. Musela spát ve své posteli s matkou, jinak její matka nemohla usnout. Její otec se na ni díval, když se svlékala a dělal poznámky o jejím těle. Cítila se velmi nejistá v jeho přítomnosti. V současné době se může velice rozzlobit, když jí někdo dráždí a má strach z pocitu násilné zlosti. Z tohoto důvodu začala chodit psychoterapii. Má ráda perverzní sex a chce více sexu, když se zlobí. Začal jsem její léčbu homeopatikem Rhus toxicodendron LM6, každý den. O pět týdnů později se cítí lépe, bere jednu granuli za dva dny. Její energie je lepší, její spánek je lepší, ale probudí se s napětím v pažích. Je schopná snadněji plakat a může si udržet větší odstup od utrpení druhých. Cítí se více chráněná a zná své limity. Cítí se méně podezřívavá, více pohodlněji ve firmě. Více si uvědomuje své nohy, cítí se více uzemněná, lépe ve své kůži. Pokračuje v užívání homeopatika Rhus toxicodendron LM6. O deset týdnů později cítí v sobě více prostoru, ale objevil se stupňující strach ze svého bratra. Upadla do stavu hlubokého smutku se silným pocitem lhostejnosti. Říká mi, že se k ní blíží hrozný strach, který je spojen s jejím bratrem. Bojí se, že ji bude volat a že nemůže tolerovat to, co bude říkat. Jako dítě jim byla vždy ovládána. Pořád jí zabíral prostor. Ona je dost úzkostlivá, když na něj myslí. Bojí se s ním sama zůstat v jedné místnosti. Dokonce i během své dovolené ho bere sebou ve své mysli. Cítí, jako by se jí díval přes rameno, co dělá, přesně jako její matka, než zemřela. Bylo to dost zvláštní, když se zmínila o svém bratrovi během první konzultace, ale nyní se zdá, že je jejím hlavním problémem. Tento stav je typický pro stav Anacardia. Má v sobě v jistém smyslu dvě osoby, sebe a svého bratra nebo pro to můžeme použít dobře známý příznak Anacardia v materie medice, jako když má dvě vůle, její vlastní a jejího bratra. Užívala Anacardium 30K každý týden. O dva měsíce později se cítí báječně. Její bratr je pryč, odešel z jejího ramene. Říká "Cítím, že mám teď svůj vlastní prostor. Nic už od něj nepotřebuji. Mám pocit vnitřního spojení. Cítím se rovná s ostatními lidmi a jsem svobodnější kvůli tomu, co si ostatní lidé myslí a dělají. Mám také větší nezávislost na svém manželovi. Tento lék je zázračný ". Tento proces později pokračuje i s lékem ve vyšších potencích 200K a MK. Dokáže si mnohem více užívat života, aby zůstala ve své vlastní energii a cítila se také lépe přes své nepříjemné emoce. Ona říká: "Nikdy bych nevěřila, že bych mohla dosáhnout tohoto stavu.

Anacardium orientale

1. Esence: Nedostatek sjednocení: pocit oddělení těla a mysli, boj mezi dobrem a zlem, jako by byl ve dvou střídajících se emočních stavech.

2. Etiologie: těžké emocionální trauma z fyzického nebo emocionálního násilí, jako by někdo jiný převzal jeho vůli za něj (posednutí), což vede k rozdělení mezi tělem a myslí, následované nedostatkem integrace; silnou nadvládou; silné tendence k vyzvednutí energie nebo entity osob ochotných zla; jako by byli někým posedlí; onemocnění ze strachu, umrtvováním (ponižováním).

3. HLUBOKÁ MELANCHOLIE a HYPOCHONDRIE; blud, že mu není dovoleno užívat si života z nějaké vnější síly, aby byl tím, čím má být a dělal věci tak, jak by se měly dělat, atd.

4. Pokud není žádné vedení (směrování) v životě; když se mu zdá, že vše jde špatně; když tam není žádná progrese, kvůli protichůdným pohybům; když se celý život zdá být velkým bojem bez jakéhokoliv výsledku, jako auto, které uvízlo v bahně a lidé ho tlačí ze čtyř stran; Anacardium se může postavit za každé auto.

5. NEURASTENICKÝ; fyzický a psychický NEDOSTATEK SÍLY.

6. Myslí si, že je DVĚMA OSOBAMI nebo že má DVĚ VŮLE; často vyjadřuje svůj stav jako: moje situace je jak dvakrát; je to stejné, jako by v těle byly dvě různé osoby; pacienti, kteří žijí jako jejich otec, matka, bratr, učitel, ředitel, atd. Který se jim stále dívá přes rameno a soudí všechno, co dělají, a rozhodne o tom, co je nejlepší pro ně; jsou stále závislý na osobě, která je manipulovala nebo ovládala v minulosti.

7. Pocit, že je POD KONTROLOU NĚKOHO JINÉHO, kdo je silnější než on, kterému nelze odolat; že je pod nadlidskou kontrolou.

8. ROZPOR VŮLE, říká věci, na rozdíl od svého záměru; je v neustálém konfliktu sám se sebou; zmatenost, pocit duality; slabost vůle; ztráta vůle po mrtvici; blud, že mysl a tělo jsou oddělené, že je dvojitý, že je oddělen od světa; příznaky na jedné straně těla, jedna strana je dobrá, druhá strana je špatná.

9. Nejasný pocit, mezi tím co je část sebe sama a to, co je součástí někoho jiného.

10. PARADOXNÍ TEMPERAMENT: směje se vážným věcem; je vážný nad směšnými věcmi.

11. NEROZHODNOST, a to zejména v činění dobra nebo zla, nemůže se rozhodnout mezi tím, jestli dělá to či ono, váhá a často nedělá nic.

12. MIMO REALITY v čemkoliv: vše se mu zobrazí jako ve snu.

13. NEDOSTATEK SEBEDŮVĚRY v sebe a druhé; cítí se bezcenným.

14. ZLEPŠUJE: jídlo (žaludeční potíže, bolesti hlavy, atd., je i veselý během jídla, příznaky se vracejí dvě hodiny po jídle, když je žaludek prázdný); teplo.

15. ZHORŠENÍ: začátek pohybu, ráno, večer do půlnoci, použitím teplé vody.

16. ÚZKOST PŘI CHŮZI, jako by se někdo ho pronásledoval; slyší za sebou hlasy; podezřívavý ze všeho.

17. BEZCITNÝ; nenávist; krutost; zlomyslnost; darebný; zlovolný; podezřívavý; nedostatek morálního citu; nesociální.

18. SNADNO SE URAZÍ, bere vše z té špatné stránky.

19. Neodolatelná touha KLÍT a NADÁVAT.

20. STRACH ZE ZKOUŠEK u studentů; tréma; nervové vyčerpání z nadměrného studia; ztráta sebedůvěry.

21. ZTRÁTA PAMĚTI, na vlastní jméno, na všechno, co viděl, na slova; hluchota se ztrátou paměti.

22. Nespokojený.

23. Tlaková nebo pronikavá bolest jako od ZÁTKY v různých částech těla: oči, konečník, močový měchýř, atd.

24. Pocit OBVAZU nebo OBRUČE kolem částí těla.

25. ZIMOMŘIVOST a velká citlivost na chlad a proudění vzduchu.

26. Neaktivní střeva; neúspěšné nucení a namáhání; konečník se zdá bezmocný, jako by byl ucpaný; i měkká stolice projde jen s obtížemi; nucení na stolici, velká touha odchází pryč s úsilím.

27. Kožní příznaky s nadměrným svěděním, jako Rhus-t.

28. Intermitence; nespavost každý druhý den; období nespavosti trvající několik nocí.

29. Jasnovidnost; osoby, které jsou jasnozřivé, slyší hlasy z dálky nebo hlasy mrtvých osob; trpí halucinacemi.

Případ: Kontrola případu po užití homeopatika Vernix caseosa (mázku). Před přechodem do stavu Rhus toxicodendron, pacientka pokračovala v užívání homeopatika Saccharum officinale v potencích LM a CCC, MK a XMK. Pak se u ní vyvinul silný pocit viny, pocit, že se musí modlit a činit pokání za své hříchy, bylo jí velmi špatně. Ve večerních hodinách, zatímco v posteli vidí spontánní představy o sobě jako o Židovi přepravovaném ve vlaku a který byl nakonec zplynován. Pak se lekne a obrazy zmizí. Tato informace dělá pro ni mnoho věcí jasnými. Jako dítě byla již ohromně úzkostlivá, i když se v té době nic nestalo, co by jí mohlo způsobit takovou úzkost. Ona jednoduše zpanikařila v davu. Pokaždé, když jí vezli vlakem, tak měla vždycky pocit, že byla špatná a musí být potrestána. Jako dítě vždycky měla pocit, že by měla zachránit svou matku, ale nebyla to schopná udělat. Má také vrozený strach z jehel s tendencí k omdlení. Během představ prožívá silný odporný zápach. Ona se také v představách vidí, že míří do plynu a že byla zplynovaná pod sprchou. Uvažoval jsem Acidum Hydrocianicum, je to plyn, který byl používán Němci při zabíjení Židů plynem, ale já jsem předepsal homeopatikum Rhus toxicodendron LM6 jednou denně. O šest týdnů později je emocionálně narušena a nemůže normálně fungovat. Cítí se neschopná žít: "Necítím žádné spojení s tímto životem. Cítím se nejistá, když jdu kolem lidí, ztratila jsem samu sebe". S Rhus toxicodendronem mám další a další pocity dřívějších životů. Moje matka byla ruskou Židovkou, byla tak krásná a docela diktátorská. Byla jsem její jediné dítě, ale nemohla jsem ji zachránit. "Pokračoval jsem v předpisu Rhus toxicodendron LM6, jednou za 3 dny, ale nepomohlo to". Má záchvaty vzteku vůči svým vlastním dětem a sebe a cítí se pak provinile. Má také silnou tendenci sama sebe potrestat, protože pak cítí, že žije. Má pocit, že Rhus toxicodendron ji přenáší od bolesti a zármutku k hněvu. Dva a půl měsíce po zahájení léčby Rhus toxicodendronem LM6, je stále ve velmi obtížné situaci. Cítí se podrážděně, má dojem, že se život jen stává těžším a má obrovskou úzkost o život. Ona má také iluzi, že ji není dovoleno provádět cokoliv a že bude potrestaná za cokoliv, co udělá. Cítí se, jako kdyby tam v hlavě měla monstrum a že jí potrestá, jestli se naštve. Toto monstrum ji utlačuje a brání jí žít. Ona není schopná bojovat s tímto monstrem, je vždy přítomno. "Je to moje matka z dřívějšího života," přiznává se nakonec. "Musím bojovat, ale mám strach a jsem tak unavená. Mám-li bojovat, projevovat se sama a tlačí mě to dolů; musím zůstat lhostejná a nemohu dýchat zhluboka. Ona vždycky zvítězí. "Tak jsem se rozhodl dát jí Anacardium orientale 30K, jednou týdně. Situace je příliš ohrožující a nemůže sama zvládnout tuto situaci. To se mně také zdá být perfektní řešení jejího stavu Anacardia". Následně se cítí mnohem lépe. Její úzkost zmizela, stejně jako monstrum. Ona je stále velmi unavená, má bolesti ve svalech a stále má silný pocit, že nechce žít zde na zemi. Po jednom měsíci jsem jí předepsal homeopatikum Anancardium orientale 200K, jednou za 2 týdny. Opět je na tom lépe. Ona se stala aktivnější a je schopná provádět věci. V průběhu jednoho dne po užití Anacardia orientale (třetí den), je velmi rozzlobená. Její únava je menší a její síla vůle se zvyšuje. Umí dýchat stejně hluboce. Monstrum je stále tam čas od času, zvláště když si užívá života: "Nemám právo si užívat života," říká. Někdy má tendenci ublížit ostatním, jako by to dělalo její vlastní bolest menší. Má tendenci přitahovat lidi, kteří kašlou na své pocity. Má ještě čas od času relaps, ale postupuje stále na vyšší potence MK a XMK. Její touha podílet se na životě roste a ona se cítí jako zemědělec, říká: "Jsem schopná se spojit s lidmi tak, jak jsou zde na zemi. Vždycky jsem žila život jako trest, ale chci teď říct „ano“ životu. "Nakonec dostala potenci LMK. Užívá ji téměř jeden a půl roku, každé tři týdny. Všechny její problémy ještě nejsou vyřešeny, ale je plně schopná se podílet na svém životě. Má ještě nějaké obavy o bytí s jinými lidmi, ale to už pro ni není překážkou jít ven. Monstrum úplně nezmizelo. Její léčba pak pokračovala s Rhus toxicodendronem, které je nyní schopná zpracovat a pomáhá jí hodně překonat její hněv.

Zdroje:
http://www.tinussmits.com/3929/synthesis.aspx
http://www.tinussmits.com/3930/cases.aspx
dr. Tinus Smits, Inspirující homeopatie

volný překlad © vilcakul 2013

 

LED televízory