Moje zahrádka

Lilek borůvkovitý (Solanum scabrum) - neznámá rostlina našich zahrad

Čím dál tím častěji se objevují nové rostliny a jejich plody na trzích a v našich zahrádkách, jedné z nich se říká „borůvky“ i když tento rostlinný druh nepatří vůbec k borůvkám (Vaccinum myrtillus) a ani není jejich příbuzným. Tato rostlina se jmenuje Lilek borůvkovitý, objevíte ji pod vědeckým jménem Solanum scabrum nebo Solanum melanocerasum, Solanum nigrum quineense. Najdete ji i na internetu pod anglickým názvem garden huckleberry, wonderberry, sunberry, black nightshade, poisonberry. Řada rostlin čeledě Solanaceae je mimořádně jedovatá, patří sem vícero druhů, ale jejich počet se vždy mění v závislosti na tom,  jak se do čeledě začlení nové druhy nebo poddruhy během vývoje vědy. Tyto rostliny produkují mnoho rostlinných jedů, z nichž nejznámější je alkaloid solanin. Vícero druhů rostlin této čeledě je odpradávna pěstováno, např. brambory (Solanum tuberosum), lilek (Solanum melongena), pepino (Solanum muriaticum, rajče (Lycopersicon esculentum, pod starým jménem Solanum Lycopersicon). Části rostlin, které slouží k naší potravě, jsou po patřičné přípravě bezpečné pro požití. Mezi tento druh patří i Lilek černý (Solanum nigrum), který se podobá nejvíce Lilku borůvkovitému svým vzhledem a vyskytuje se jako jednoroční plevel na obráběných půdách. Je důležité vědět o této rostlině, že je velmi jedovatá, jako většina příbuzných druhů, požití několika bobulí může způsobit u dospělého člověka i smrt. Lilek borůvkovitý byl nejdříve popsán jako africký podruh Lilku černého (Solanum nigrum subsp. quineense), poté zařazen do samotného druhu (Solanum scabrum, syn. S. melanocerasum). V Africe se už odedávna pěstuje hlavně pro své plody a velkou výnosnost, odtud se dostal do Ameriky, západní Evropy až k nám.

LED televízory