Bachova květová terapie

Bachovy květy – holistická metoda samoléčby

„Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava; nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít.“
Edward Bach

Seznam Bachových květů

Bachovy květy jsou další možnou alternativou řešení psychických problémů a je dost blízka homeopatické terapií. Není to náhodou dr. Edward Bach patřil k významným homeopatům své doby a vyznačoval se zvídavým duchem, který hledal univerzální terapii na všechny lidské neřesti. Předal nám ji v této terapii, kterou nazvali po svém objeviteli. Je zde uveden seznam těchto léčiv a jejich indikace.

LED televízory