Homeopatická filozofie

Vitální přístup

ANNE VERVARCKE : VITÁLNÍ PŘÍSTUP
Vydal: Avrat František - Nová dimenze, Přerov 2010, 136 stran

Anne Vervarcke velmi osobitým způsobem vysvětluje svůj "Vitální přístup" při odebírání případu. Základním rysem této metody je hledání vitálního narušení na jednotlivých úrovních prožitku.

Používá k tomu pět úrovní - což je schématické znázornění jednoty těla a mysli lidské bytosti.

Číslo 5 vyjadřuje v geometrii i numerologii symbol lidské bytosti a její schopnost neustálého obnovování života na úrovni těla a mysli. 

Sankaranovo schéma

V poslední době jsem se více zaobíral metodou dr. Rajana Sankarana, který patří k nejznámějším homeopatům současnosti. Této slávy dosáhl svou prací na poli homeopatie, do které zavedl nové pojmy, přístupy a poznatky. Důležitou pomůckou metod dr. Rajana Sankarana jsou jeho schémata, které nedávno vyšly v češtině. O jejich vydání se zasloužil pán František Avrat, který je přeložil a vydal na své náklady, za což mu patří náš dík.  

LED televízory