Filozofie nemocí

Naše potrava je naše „otrava“

V poslední době se rozmnožily případy otrav z jídla, které nám už po generace ztrpčují život, aniž bychom si to uvědomovali. Myslím tím na různé přísady, které se přidávají do potravin, které neslouží k tomu, aby se upravila kvalitativně jejich výživová hodnota, právě naopak. Heslem poslední doby je kvantita a ne kvalita, takže z méně se dělá více, samozřejmě v podřadné kvalitě a za stejné peníze nebo většinou za více peněz. Myslím si, že tím právě trpí všechny naše generace za posledních třicet let. Množství cizorodých látek, které musí náš organizmus dennodenně zpracovat, přesahuje jeho kapacitu i možnosti, protože tyto látky jsou lidskému organizmu cizí, tudíž si s nimi nedokáže poradit. Podle Petera Chappella, známého anglického homeopata se nachází v lidském organizmu málem 300 látek, které tam nemají co dělat.

Prokázané studie - neočkované děti jsou zdravější než očkované

V následujících třech studiích - které provedlo jedno rakouské rodičovské společenství, německý lékař a na Novém Zélandě spolek proti očkování za účelem shromáždění informací o celkovém zdravotním stavu neočkovaných skupin obyvatelstva a porovnali je s celkovou populací, respektive s daty ze skupin očkované populace. (Ani v německé jazykové oblasti nebo na Novém Zélandu neexistuje žádné povinné očkování, nicméně proočkovanost populace je více než 90%). U nás je podobná studie bohužel téměř nemožná, protože populace je 100% proočkovaná, kvůli povinnému očkování obyvatelstva, takže by takováto studie byla nepraktická.

Jak funguje lidské tělo?

V předcházejících kapitolách jste mohli vidět to, nakolik je důležité pro některé zaujaté kruhy, abyste nevěděli dost o stavu zdraví. Houževnatou prací se nám podařilo přesvědčit většinu lidí, že oblast zdraví a nemoci je pro ně moc složitá, komplikovaná vícero aspekty, což ji dělá málem nedosažitelnou pro průměrného člověka, aby ji mohl doopravdy porozumět.

Přesvědčení jako důvod nemoci

Musíme se dostat do bodu teď – přestat dělat a být tady a teď, budeme přitom dýchat – hned to vypadá jinak, cítíte ten rozdíl. Rozdíl mezi přítomností a nepřítomností je v tom: jestli myslíte, protože přitom nejste přítomní. Začneme v provětrání toho, v co věříte – naše přesvědčení, způsob naší nemoci, trošku bláznovství: Když věříte v to, že půjdete do nebe, když někoho zabijete – lidé mívají zvláštní přesvědčení. Podíváme se na některé tyto přesvědčení: Která naše přesvědčení podrývají naše zdraví – závist, pocit viny, nenávist, všechny negativní emoce. Přesvědčení, že se stárnutím přicházejí nemoci – víra v to, že budu muset onemocnět, protože stárnu, tím vytváříte nemoc.

„Očkování“ krutá daň zdraví

Očkování je dnes tvrdou realitou moderního světa, alopatická medicína nám chce namluvit všemožné výhody tohoto hrubého zásahu do imunitního systému jedince, ale jako každá věc má své pro a proti. Očkování si vybírá krutou daň na zdraví našich dětí, které jsou velmi citlivé na tento hrubý zásah do jejich imunitního systému, který není ještě dokonale vyvinut a závisí na mateřském mléce matky.

Více článků...

Strana 1 z 2

Začátek
Předchozí
1
LED televízory