Léčivé rostliny v životě člověka

Rostliny doprovází člověka od kolébky až po hrob, takměř každý den se v nejrůznějších podobách dostávájí na náš stůl jako potraviny, mnohé nám slouží na technické účely a je početná skupina rostlin, která se využívá na léčbu.
V Evropě je asi 1 000 druhů léčivých rostlin, v lidovém léčitelství se jich používá asi 800, v evropské oficiální medicíně více než 300 a v naší asi 150. Léčivé rostliny tvoří v přírodě ustálené společenství vázané na určité stanoviště, geologický podklad, nadmořskou výšku a jiné faktory. Jejich vztahy k okolnímu prostředí jsou neměnné, každý výraznější zásah do biologické rovnováhy krajiny přináší podstatné změny v existujících rostlinných společenstvích, někdy i vymizení některých rostlinných druhů.

Pravěký člověk si dobře všiml, že rostliny ho mohou živit i léčit nebo být užitečné jiným způsobem. Ve své přirozené pověrčivosti předpokládal, že tyto vlastnosti jsou darem nadpřirozeného ducha sídlícího v rostlině.

Vývoj botaniky šel v ruku ruce s vývojem medicíny, soubor starověkých vědomostí o léčivých rostlinách nebyl malý, medikamentózní léčba v minulosti spočívala především na léčivých rostlinách, méně na látkách živočišného nebo minerálního původu.

Léčba rostlinami neboli fytoterapie může být kauzální (zaměřena na příčiny chorob) nebo symptomatická (zaměřena proti symptomům choroby).

Léčivé rostliny a jejich léčivé obsahové látky jsou přírodního původu, proto jsou pokladány za nejpřirozenější léčiva. Ve fytoterapii se uplatňují názory lidového léčitelství, učení o doktríně signatur, alopatie a homeopatie. V lidovém léčitelství se často slučují indikační oblasti ze všech forem terapie.


Zdroj: Kresánek, Krejča-Atlas liečivých rastlin a lesných plodov (citace z knihy)

LED televízory