Homeoterapeut a léčba

homeopatieDr. Vassilis Ghegas na všech seminářích zdůrazňuje, aby ve středu pozornosti homeopata stal pacient, a ne suché vědomosti nebo jedno či druhé dogma.

Homeopatický lék působí jenom u 10 % pacientů s takovým výsledkem, že možná roky nebudou potřebovat více pomoci. Tito lidé mají velmi dobrou obranyschopnost a mají nedotčený imunitní systém, netrpí dědičnou chorobou, neprošli potlačující léčbou svých symptomů a mentálně i psychický byli zdrávi už před léčbou.

Přesto rozhodná většina pacientů navštěvující homeopata vyžaduje víceleté sledování případu a homeopatickou léčbu, dokud jejich zdravotní stav nedosáhne té úrovně, kdy už nemají potřebu další pomoci. Na začátku léčby to vypadá, jako by byl jejich zdravotní stav na dně; ale ten během let díky homeopatickému léku vystoupí na vyšší energetickou úroveň. Tento proces trvá do té doby, dokud nedosáhnou tu úroveň, kde se jejich mentální a psychické zdraví více či méně stabilizuje a jenom sem tam se objeví povrchní, fyzické potíže. 

George Vithoulkas byl první, kdo vyjádřil bezchybnou definici zdraví:

„ Zdraví: je bezbolestný stav na fyzické úrovni, který zajišťuje pocit dobré tělesné pohody; na emocionální úrovni absenci tužeb a vášní, což vede k vyrovnanému, klidnému a k pokojnému kreativnímu stavu; na mentální úrovni k osvobození od sobectví a egoismu, jehož výsledkem je Dobro. "

Dokonale zdravá osoba je LÁSKYPLNÁ a MOUDRÁ.


Nejtěžším úkolem homeopata je posouzení toho, jestli se pacient během let přiblížil k tomuto ideálnímu stavu nebo ne. Nejdůležitější porucha zapříčiňující pacientovu chorobu nejdříve opustí mentální úroveň, potom následně emocionální úroveň, a pak fyzickou úroveň, směřujíce z centra k periferií, až nakonec dosáhne kůže, přičemž ostatní úrovně už zůstanou nedotčené ( viz. Heringovi zákony ).
Neexistuje takový přístroj, který by věděl změřit zdravotní stav. Nejspolehlivější měřítko našeho současného zdraví je:

„Kreativita jednotlivce, která se projevuje v tvořivé činnosti."

George Vithoulkas rozumí pod pojmem kreativita následující: všechno, co dopomáhá k vlastní nebo k dobré pohodě druhých.

V zájmu toho, abychom během let věděli posoudit, nebo-li vyhodnotit zdravotní stav nemocného, máme zapotřebí dobrého vztahu s ním. O tomto pojednává tato kniha. Jak můžeme získat korektní informace od pacienta, jak máme vyhodnotit slyšené a jak máme sledovat pacientův stav po dobu mnoha let?

Vassilis Ghegas opakovaně tvrdí: čím více lásky, přátelství a upřímných citů poskytne terapeut pacientovi, tím získá přesnější informace a tím také bude lepší výsledek homeopatické léčby. Být homeo - terapeutem zároveň znamená i to: pracovat na sobě, aby si byl v harmonii sám se sebou a dokázal dát pacientovi více lásky, přátelství... zodpovídajícím způsobem... a v zodpovídající potenci...

 

 

 

Zdroj: dr. Vassilis Ghegas, Přednášky z klasické homeopatie

překlad © vilcakul

Nejvyšší a jediné povolání lékaře je učinit nemocné zdravými, čemuž říkáme léčení.

dr. CH.S.Hahnemann

PříhlášeníKdo je online?

Právě připojeni - hostů: 15 

Těšíme se na

countdown expired

Anketa

Vyzkoušeli jste už někdy homeopatii?
LED televízory